Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

3

FM 3A: kapitel 2, Multiplikation

Kvinnebyskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 24 oktober 2021

Under mitten på höstterminen i trean kommer vi att arbeta utifrån kapitel 2 i Favorit matematik 3A. Du kommer få repetera multiplikation samt träna på alla tabeller. Fokus kommer att vara på tabellerna 2-5 samt 10 och problemlösning med multiplikation.

Lärandemål

  • Sambandet mellan addition och multiplikation.
  • Multiplikationstabellerna 2-5 samt 10 och 100. 
  • Kommutativa lagen vid multiplikation.

Undervisning

Vi kommer arbeta enskilt, i par och med gemensamma genomgångar. Vi följer våra arbetsscheman där vi arbetar:

  • digitalt
  • i arbetsboken
  • laborativt
  • se på film
  • kooperativa övningar

Begrepp

faktor, produkt, multiplicera, multiplikation, multiplikationstecken, kommutativ, skillnad

Förmågor vi tränar

Metod, problemlösning, begrepp


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas

Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.

Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.

Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.

Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.

Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.

Matriser i planeringen
FM 3A: kapitel 2
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback