Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

7 - 9

Hinduism och buddhism - världsreligionerna i öst

Förslövs skola F-9, Båstad · Senast uppdaterad: 24 oktober 2021

Under årtusenden har religionen spelat stor roll för människan. De två stora religionerna i öst, hinduism och buddhism, skiljer sig i flera fall från de tre systerreligionerna. Gemensamt har de dock att människor kan vända sig till religionen när man söker svar på frågor som är omöjligt att förklara. Vad är meningen med livet? Vad händer efter döden? Tron på en religion kan även ge många människor inre styrka i svåra situationer.

Syfte - förmågor från kursplanen:

 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

Med hjälp av dina kunskaper om hinduism och buddhism ska du vid skriftliga förhör kunna beskriva religionen, dess skrift, historia, symboler och utövning

Utifrån dina kunskaper om de två religionerna ska du också i olika uppgifter kunna se likheter och skillnader inom och mellan religionerna. 

I en muntlig uppgift resonerar och argumenterar du kring moraliska dilemman, såsom liv och död och allas lika värde. 

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

Din förmåga att beskriva hinduismen och buddhismens skrifter, historia, symboler och utövning

Din förmåga att se likheter och skillnader inom och mellan religionerna

Din förmåga att resonera kring olika livsfrågor samt ta ställning kring moraliska dilemman. 

 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Vi går igenom hinduismen och buddhismen.

Vi tränar på att se likheter och skillnader mellan och inom de olika religionerna.

Vi tränar på att resonera och argumentera och att göra detta kring moraliska dilemman. Vi utgår från en dokumentär när vi gör detta.

Dokumentation


Läroplanskopplingar

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och

Matriser i planeringen
Religion
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback