Skolbanken Logo
Skolbanken

Normer och värden Snickerboa 21/22

Stömne förskola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 8 november 2021

Vi vill ge barnen möjlighet att utveckla empatisk förmåga och se vikten av allas lika värde

Arbetsområde/tema/projekt: Normer och värden

Tidsperiod: Läsåret 21/22

Förskolans namn: Stömne Förskola

Grupp: Alla avdelningar

Barnens ålder: 1-5 år

År och datum:: 20210830

 

Vilket innehåll ska behandlas?

- Normer och värden

 

 

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)
-

  • Lpfö 18
    Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  • Lpfö 18
    Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

-  Empatisk förmåga, att hjälpa varandra och samarbeta. Lyssna på varandra och ge varandra utrymme.  
- Vikten av allas lika värde. 


Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
- Lyfta i vardagliga situationer, positiv förstärkning. 

- Sociala berättelser

- Filma 

- Vi delar upp oss i mindre grupper, ge alla utrymme att uttrycka sig och vara delaktiga.

- Lyssna på barnen och vara nära barnen för att se vad som händer. 

- Barnintervjuer.

- Dramatisera 

- Läsa litteratur som tex Igelkott och Kanin

- Synlig dokumentation som vi tillsammans reflekterar över. 

- ”Trivselregler”

- Vi uppmärksammar ”Barnkonventionens dag”

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
-Synlig dokumentation som vi tillsammans reflekterar över. 
- I situationen, genom att bekräfta och synliggöra handlingarna. 

- Ta upp med vårdnadshavare i det vardagliga samtalet och vid utvecklingssamtal.

- Gemensam utvärdering av hur arbetet fortlöper v. ? 

Planeringen upprättad av: Pedagoger på Snickerboa

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg

Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback