Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Ekens projektbeskrivning

123531 Förskolan Sagan, Stockholm Södermalm · Senast uppdaterad: 11 november 2021

Barnens nyfikenhet på växter har lett oss att vilja grotta in oss mer i växternas hemliga värld.

 

Projektbeskrivning 

  • Utifrån våra spaningar i naturen, projektuppdrag och kartläggningen med barnen av " Vad växer i vår stad?" kan vi se att växter är något som de är intresserade av. Vi kommer att fördjupa oss i växter och börja med träd.

  • Projektfråga

Hur bidrar växterna till miljön?

Syfte 

Vår förhoppning att inspirera barnen till ett utforskande som ska leda till att de skapar en relation till växter genom sina gamla och nya kunskaper. 

Mål att sträva efter

Är att barnen ska få en djupare förståelse kring samband i naturen och människans roll i den.

 

PROJEKT TRÄD

Vi kommer börja med att utforska olika trädarter. Trädets betydelse och uppbyggnad. Vi utgår från barnen egna frågor. "Varför finns det löv på dem?" "Hur växer dem? "Hur högt kan ett träd bli?"  "Vilka djur bor i trädet?" " Vad är det för sorts träd?

Hur?
Vi kommer att utgå från kartläggningen med barnens frågor och teorier.  Delar in barnen i mindre projektgrupper och reflektionsgrupper. Barnen kommer att dokumentera med papper och penna och kamera. Vi kommer att använda oss av skapande, digitala verktyg och berättandet för att befästa kunskaper med. Ta reda på information genom "lärplattan" och böcker.

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback