Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

9

Hédi Fried

Forssaklackskolan, Borlänge · Senast uppdaterad: 10 mars 2022

Vi kommer att läsa boken Frågor jag fått om förintelsen av Hedi Fried. Vi läser tillsammans och arbetar med frågor om boken och lär oss nya ord. Vi ska också lära oss hur man skriver en reflekterande text där vi refererar och citerar ur boken.


Läroplanskopplingar

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Matriser i planeringen
Matris skriva slutuppg Fried Sv åk9
Uppgifter
Frågor till sid 7-20
Frågor till sid 27-33
Frågor sid 34-46
Frågor sid 47-54
Frågor till sid 55-74
Frågor sid. 75-81
Frågor till sid 82-91
Frågor sid 101-110
Frågor till sid 111-119
Frågor till sid 120-128
Frågor till sid 129-136
Frågor till sid 137-146
Skrivuppgift till Hédi Frieds bok

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback