Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Svenska

·

Årskurs:

2

FN och barnens rättigheter

Eddaskolan, Sigtuna FSK/GR · Senast uppdaterad: 25 oktober 2021

Vad är FN? Varför firar vi FN-dagen? Vad är barnkonventionen och barnens rättigheter? Hur lever barn i andra länder?

FN och barnens rättigheter

Mål:

Jag ska :

 • känna till vad FN är.
 • känna till varför vi firar FN-dagen.
 • känna till och kunna berätta om några rättigheter som barn har.
 • känna till hur barns situation kan se ut i andra länder.
 • kunna lyssna aktivt på mina kompisars tankar och funderingar

Arbetssätt:

 • Tolka,illustrera och dramatisera något ur Barnkonventionen (tips: Barnboken Alla barns rätt av Pernilla Stalfelt)
 • Sjunga sånger om fred.
 • Fira FN-dagen på skolan genom olika stationer som har med temat att göra.
 • Se på film och höra berättelser om hur andra barn lever i världen.
 • Få uppleva orättvisor genom livets lotteri.
 • Arbeta enskilt och tillsammans med andra.

Begrepp att kunna:

Mänskliga rättigheter, barnkonventionen, rättvisa, FN 

Bedömningsunderlag:

 • Delta aktivt på lektionerna (tala/lyssna)
 •  Utifrån dina diskussioner kring ämnet.
 • Utifrån plickers svaren .

 


Läroplanskopplingar

kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback