Skolbanken Logo
Skolbanken

FN och Barnkonventionen

Rydebäck, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 25 oktober 2021

Vi uppmärksammar FN-dagen och FN's arbete samt barnkonventionen och alla barns rättigheter.

Vad ska läras ut?

- Skapa förståelse för allas lika värde oavsett kön, bakgrund, etnicitet och kultur. 

- Förmågan att ta hänsyn till alla människors olika förutsättningar och leva sig in i samt respektera dessa.

- Alla barns rättigheter enligt Barnkonventionen.

Varför?

- Barnkonventionen är lag i Sverige och därför är det viktigt att varje barn känner till sina rättigheter. 

- Barnen ska få förståelse för att vi alla är olika men lika mycket värda. 

Hur ska undervisningen genomföras?

- vi ska se en film för barn om barnkonventionen

- skapande kopplat till FN och barnkonventionen

- barnen skapar armband där varje pärla symboliserar mål ur barnkonventionen

- vi skapar böcker som utgår från barnkonventionen

- vi talar om hur vi ska vara mot varandra och tala till varandra på ett respektfullt sätt

Hur ska reflektionen tillsammans med barnen organiseras?

Aktiviteterna planeras utifrån vårt tema och barnens tankar och intressen. Under aktiviteten dokumenterar barnen med stöd av pedagog och efter aktiviteten görs en lärlogg där barnen skapar innehållet. Barnen reflekterar tillsammans med pedagog kring det som gjorts och hur vi ska gå vidare. (Bubbeltid)

För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

 För varje barn på förskolan. 

Av vem? 

Alla pedagoger på Havet och Bäcken har ett ansvar att dokumentera och reflektera. 


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback