Skolbanken Logo
Skolbanken

Naturvetenskap- en spännande lärprocess

Snäckbacken Förskola, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 17 februari 2022

På Delfinen ska alla barn få uppleva naturen och naturvetenskapens olika fenomen på ett lekfullt och lustfyllt sätt. Det gör vi genom ett aktivt utforska närområdet och de närliggande skogsområden. Hur ser det ut? vad växer i vår närhet? Vid dessa tillfällen ska barnen få lära mer kring naturvetenskap kopplat till hållbar utveckling som är de övergripande tema vi arbetar med på Förskolan.

Bakgrund

Genom att uppleva, upptäcka och utforska tillsammans  med barnen, möter vi barnens nyfikenhet och funderingar kring vad som  händer i naturen under de olika årstiderna vi har i Sverige. Vi besöker naturen som vi har i vår närmiljö, vi promenerar på utflykter tillsammans och lär tillsammans om naturen,. Vi lär oss om allemansrätten och att dess betydelse samt att vi måste hjälpas åt att förhålla oss till allemansrätten. 

 

Metod-Genomförande

Varje vecka beger vi oss ut i naturen i vårt närområde och söker svar på de frågor vi har om naturen. Vi läser och samtalar kring allemansrätten och vad de betyder för oss, vad man får och vad får man inte får göra i skog och mark. Vi ger barnen nya redskap och kunskaper till att undersöka och utforska naturvetenskap i olika former och genom olika undervisningstillfällen. Vi samtalar om hållbar utveckling och vikten av att vara rädd om vår natur, Vi samlar skräp om vi hittar det i skogen och tar med hem och slänger. Vi samlar löv, stenar, pinnar och kottar, skräp och återvänder i skapande på avdelningen. Vi har vid varje tillfälle med oss en korg som Ute-Ugo gjort iordning till oss, med nya spännande uppgifter. Vi leker olika lekar, spelar ute-bingo och är sakletare.

Mål

- Erbjuda barnen att upptäcka naturens olika fenomen. 
- Leka, forska och upptäcka vad vår natur och att det finns ett samband mellan oss och naturen 
- ny kunskap om naturen 

 Dokumentation

Arbetet dokumenteras med hjälp av ipads tillsmans med barnen, vi samtalar och lyssnar in och lär av varandra. De vi inte vet tar vi reda på direkt eller väntar tills vi kan söka mer kunskap när vi är tillbaka på förskolan. 

 

Uppföljning-Utvärdering

Sker vid reflektion mellan barnen, barnen och oss pedagoger. Vi följer upp och reflekterar på våra avdelningsmöten och fortsätter vårt arbete kring planering/reflektion med barnen.


Läroplanskopplingar

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1
Uppgift 2

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback