Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

7

Kristendomen

Fyllingeskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 10 januari 2021

Kristendomen är den största religionen i världen och det är utifrån den som vi börjar vår resa genom de olika världsreligionerna. Mycket kommer till en början att handla om Judendomens, Kristendomens och Islams gemensamma historia.

Syfte:

Det centrala innehållet i kursen kommer att vara att lära sig grunder för Kristendomen. Vi kommer att gå in på symboler, begrepp, tankegångar, synen på liv och död, den kristna historien samt symboler.

Genomförande:

 Vi kommer att ha olika digitala genomgångar om de viktigaste delarna av kristendomen, hur kristendomen har uppkommit, betydelsefulla personer, symboler, traditioner och synen på liv och död. Eleverna kommer att utforma en egen text för att på så sätt förenkla lärobokens text. Det blir ett bra lärtillfälle där man tvingas ta ut det viktigaste, centrala, ur faktatexter och filmer. Texten blir samtidigt skriven på elevernas eget språk.

Fakta kommer vi att få genom att gemensamt läsa/lyssna på texternafråni ne.se samt se filmer som ligger på studi.se


Läroplanskopplingar

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.

Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.

Matriser i planeringen
Kristendomen - SO
Uppgifter
En egen bok
En egen bok
Egen bok