Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

8

Kolväten och andra kolföreningar

Järvenskolan, Katrineholm · Senast uppdaterad: 7 november 2021

Organisk kemi 2: Som en fortsättning på kemikursen "Kolets kretslopp och petrokemi" ska vi nu jobba vidare med kolatomen. Det handlar om kolatomens olika strukturmöjligheter och vilka molekyler och föreningar som kan bildas utifrån den samt hur de systematiskt hänger ihop.

Syfte:

*Genomföra systematiska undersökningar och dokumentera dem

*Förklara kemiska samband genom att använda kemins begrepp, modeller och teorier

*Använda kunskaper i kemi för att granska och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle

 

Innehåll - Lärandemål:

8 Rent kol i olika former

9 Kolatomen, kolväten och kolföreningar - egenskaper och systematik (hur de hänger ihop)

10 Energi, metan, bränslen - växthusgaser, olika energikällor för hållbar utveckling

11 Kemiska upptäckter och deras betydelser

12 Systematiska undersökningar, följa instruktioner och säkerhetsföreskrifter samt skriva rapport med dokumentation

 

Undervisning:

*Föreläsningar/Genomgångar med diskussioner och tavelanteckningar

*Arbetsuppgifter, övningar

*Laborationer med dokumentation

 

Att läsa och träna på:

*Presentation (introduktion och Classroom, samma som kursen innan)

*Texthäfte (papper och Classroom, samma som kursen innan)

*Arbetshäfte (papper och Classroom, samma som kursen innan)

*Laborationer

*Egna anteckningar

*Studi/Binogi-filmer, med ljud och text på flera språk (lista finns i Texthäftet)

*Elevspel: Organisk kemi S2, spel 4-6 

*Makro-kemi sidorna 123-144, finns även på Inläsningstjänst (via Lärknuten)

*Spektrum-kemi sidorna 156-185, finns även på Inläsningstjänst (via Lärknuten) och på flera språk

 

Bedömningsunderlag:

*Lektionsarbete, arbetsuppgifter

*Diskussioner

*Laborationer med dokumentation

*Tester, läxförhör

*Prov


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback