Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

6

Bild år 6 Sinntorpsskolan 21/22

Sinntorpsskolan 4-9, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 27 oktober 2021

Bild handlar både om att skapa, men att också om att samtala och analysera sådant man själv och andra skapat. Ni får testa olika tekniker, material och metoder för bildskapande.

Genomförande

Under sexan kommer vi att fortsätta framåt i tiden. Vi startar upp med att repetera renässansen och göra klart barocken innan vi fortsätter vidare med rokokon och romantiken. Därefter kommer vi att gå framåt i tiden och stanna upp vid olika tidsepoker och konstnärer för att testa på material och tekniker längs med resan fram mot nutid. 

Du att få testa på olika tekniker när det gäller att skapa två- och tredimensionella bilder och verk samt göra olika slags presentationer och redovisningar inom bilden. 

De olika uppgifterna kommer att läggas in under den här planeringen allt eftersom vi arbetar med dem. Till flera av uppgifterna hör också en utvärdering som du gör genom att fota ditt arbete och svara på frågor om det du skapat och arbetsprocessen. Utvärderingen och bilderna lägger du ut under respektive rubrik på Classroom.

Bedömning

Du kommer att bedömas utifrån

  • Hur du utvecklas under undervisningens gång.
  • Din förmåga att kombinera bildelement, färg och form.
  • Hur du tar till dig och utvecklar idéer.
  • Hur du tar ansvar och leder ditt arbete framåt.
  • Din förmåga att diskutera, analysera och reflektera över dina egna och andras bilder. 

Det är viktigt att du använder ämnesspecifika begrepp i din kommunikation. 


Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.

Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.

Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.

Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.

Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.

Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.

Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris Bild åk 4-6
Uppgifter
Självporträtt (barocken)
Serier och Bellmanhistorier (Rokoko, uppgift 1, 2 och 3)

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback