Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 5

BAMSE OCH HANS VÄNNER

Förskolan Sörgården, Lekeberg · Senast uppdaterad: 28 oktober 2021

Vi arbetar just nu med Bamse och hans vänner; vi utgår från barnens erfarenheter och intressen, eftersom vi lägger stor vikt vid barns inflytande.

Vi arbetar projektinriktat och utgår från från barnens intressen och erfarenheter. I höst ser vi att vi behöver arbeta med hur man är en bra kompis och  få ett bra klimat barngruppen. Det har kommit många nya barn till Trollsländan och är alltid ett aktuellt tema i förskolan, då vårt arbete vilar på vår värdegrund. För att skapa intresse och nyfikenhet valde vi att arbeta med Bamse och hans vänner. Barnen har  visat stort intresse och berättat mycket om sina upplevelser med Bamse och hans vänner. Utifrån detta ser vi att karaktärerna är goda förebilder och hjälper oss att automatiskt utveckla och skapa vidare intresse för matematik och det skriftliga språket. Vilket barnen visat. 

 

Vi använder oss av:

sånger, skapande

böcker, skogsutflykt/rörelse

olika uppdrag.

 

När och Hur?

gruppaktiviteter, samlingar ,lek, vila, omsorgssituationer, utflykter samt att det genomsyrar hela verksamheten. Vi arbetar strukturerat och med tydliggörande pedagogik.

Hela arbetslaget deltar i planering, genomförande och utvärdering. 

 

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,

visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet

stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,

verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,

utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback