Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild, Svenska, SO (år 1-3), NO (år 1-3)

·

Årskurs:

F - 3

Bondgården

Bodaskolan, Älvkarleby · Senast uppdaterad: 27 oktober 2021

Vi lär oss om bondgården och dess djur.

Varför?

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få lära dig mer om bondgården och om djuren som finns på en bondgård. 

Bedömning - vad och hur

Du ska kunna vad djuren heter och ser ut.

Du ska även förstå vilken nytta bondgården har i vårt liv.

Du visar att du förstår genom att du är aktiv på lektionerna i diskussioner och i andra uppgifter.

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att läsa om olika djur och djurfamiljerna.

Du kommer att se på filmer.

Vi kommer att ha klassdiskussioner dela med oss om våra erfarenheter.

Du kommer att skriva faktatexter, rita samt sammanställa vårt material i en egen faktabok. 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback