Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

8

Vår fantastiska kropp del 2 HT21

Rålambshovsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 27 oktober 2021

Här tar vi upp Blodomloppet, immunförsvaret, skelett & Muskler samt huden

 

LPP – Vår fantastiska kropp del 2 år 8

 

Förmågor:

·       Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör kroppen

·       Genomföra systematiska undersökningar i biologi.

·       använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva samband i människokroppen

Mål:

·       Kunna beskriva de begrepp som ingår i arbetsområdet kroppen.

·       Granska och värdera information, diskutera och ta ställning i frågor som rör kroppen

·       Använda biologins begrepp, teorier och förklaringsmodeller för att beskriva olika samband i kroppen

·       Att kunna använda sina kunskaper till att dra slutsatser och förklara saker som man tidigare inte sett exempel på.

 

Efter kursen ska du:

·       veta vilka blodets uppgifter är

·       kunna blodets beståndsdelar samt de olika blodkropparnas uppgifter

·       kunna beskriva lilla- och stora kretsloppet

·       kunna hjärtats funktion och delar

·       kunna skillnaden mellan de olika blodkärlen artärer, vener och kapillärer

·       veta vad kranskärlen har för uppgift

·       kunna förklara hur blodet kan ta sig från fötterna tillbaka till hjärtat.

·       veta njurarnas och leverns funktion

·       veta vad glykogen är

·       veta att blodet fördelas i kroppen efter olika organs behov

·       veta skillnaden mellan blodtryck och puls

·       veta hur olika gaser tas upp blodet

·       veta var i kroppen blodkroppar bildas

·       veta hur bloddopning går till och risker med detta

·       veta hur ett sår slutar att blöda

 

·       Ge några förslag på hur kroppen skyddar sig mot främmande och skadliga ämnen

·       Veta var i kroppen det finns flimmerhår

·       Veta hur flimmerhåren ”arbetar”

·       Veta var de vita blodkropparna bildas

·       Veta att de vita blodkropparna är kroppens försvarsceller mot t ex bakterier och virus

·       Veta vad lymfa och lymfkärl har för uppgift i kroppen

·       Veta varför lymfkörtlar blir svullna

·       Veta vad mjälten och tymus har för uppgift i immunförsvaret

·       Känna till följande vita blodkroppar: ätarceller, T-hjälparceller, T-mördarceller och B-celler samt vad de har för uppgift.

·       Veta vad antibiotika är och när det används

·       Veta hur kroppen kan bli immun mot vissa bakterier och virus

·       Veta hur Hiv-viruset slår ut kroppens immunförsvar

·       veta hur vaccinering skyddar kroppen mot smittämnen

·       kunna förklara skillnaden mellan vaccin och gammaglobulin

·       veta riskerna med en alltför omfattande användning av antibiotika

·       veta hur immunförsvaret bekämpar främmande ämnen

·       Veta hur AB0-systemet och HLA-systemet fungerar

·       Veta vad skelettet har för uppgift

·       Veta namnet på de vanligaste skelettdelarna i kroppen

·       Veta hur skelettben är uppbyggda

·       Veta att skelettben inre består av röd benmärg, gul benmärg samt benhinnor och vilken uppgift dessa har

·       Veta skillnaden mellan brosk och skelett ben

·       Veta vad som händer i skelettbenet när vi växer

·       Känna igen följande leder i skelettet: kulled, gångjärnsled och vridled

·       Veta vad ledband gör

·       Veta vad som gör ryggen böjlig.


·       Veta att vi har följande muskler i kroppen: skelettmuskler, hjärtmuskel och glatta muskler samt ge exempel på var de finns

·       Veta hur skelettmuskler fäster i skelettet

·       Kunna ge exempel på hur olika muskler samarbetar när vi t ex böjer och sträcker på armen

·       Veta hur en skelettmuskel är uppbyggd

·       Veta skillnaden mellan snabba och långsamma muskelfibrer

·       Veta vad som händer när vi tränar och får bättre kondition

·       Veta vad som händer om vi tränar och musklerna får syrebrist.

·       Veta vad träningsvärk beror på

·       Veta att huden är kroppens största organ

·       Veta att huden består av underhud. läderhud och överhud

·       Veta vad överhudens hornlager och tillväxtlager gör

·       Veta vad pigmentceller gör

·       Veta varför människor som bor långt från ekvatorn har mindre pigment och ljusare hud

·       Veta vad fräknar är

·       Veta vad som händer när huden åldras

·       Veta vad följande delar i läderhuden har för funktion: Känselkroppar, Talgkörtlar och svettkörtlar

·       Veta hur akne uppstår

·       Veta hur blodkärlen i huden hjälper till att reglera kroppstemperaturen

·       Veta att underhuden lagrar fett och vatten

·       Veta hur vi får hårfärg och rakt eller lockigt hår


Några begrepp som ingår i kursen:

hjärta, kammare, förmak, artärer, vener, kapillärer, aorta, stora- och lilla kretsloppet, blodkroppar, blodplasma, blodplättar, fickklaffar, segelklaffar, blodtryck, puls, muskelpump, benmärg, fibrin, njurar, lever, glykogen, hemoglobin, blodtransfusion,
blodgrupp,
AB0-systemet, HLA-systemet, saliv, slemhinna, flimmerhår, immunförsvar, lymfa, lymfkärl, lymfkörtlar, mjälte, tymus,
T-celler, B-celler, vita blodkroppar, ätarceller, T-hjälparceller, T-mördarceller, antikroppar, minnesceller, immun, Hiv-virus, AIDS, vaccin, gammaglobulin, rörben, röd benmärg, gul ben märg, benhinnor, tillväxtområden, leder, ledvätska, brosk, skelett, kulled, vridled, gångjärnsled, diskar, ryggkotor, skelettmuskler, hjärtmuskel, glatta muskler, böj- och sträckmuskel, muskelfibrer, mitokondrier, kondition, mjölksyra, träningsvärk, sena, överhud, hornlager, keratin, tillväxtlager, pigmentceller, fräknar, läderhud, känselkroppar, svettkörtlar, talgkörtlar, underhud, fettceller, hårsäckar, hårrötter,

 

 

Arbetssätt:Föreläsningar, laborationer, eget arbete, uppgifter och diskussioner.

Litteratur: Spektrum Biologi S.245-266

Bedömning: Skriftligt prov torsdag 11 November


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback