Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

Eldorado 5 A: tiondelar, hundradelar, längdenheter och procent

Sundby skola, Ekerö · Senast uppdaterad: 27 oktober 2021

Har du koll på decimalerna? Vad är skillnaden på tiondel och hundradel? Hur mycket är 50 %? Vad är % för tecken? Det och mycket mer kommer du att få öva på när vi arbetar med kapitel 2 i Eldorado 5A.

 

Tiondelar, hundradelar, längdenheter och procent

Nu har det blivit dags att lära sig mer om decimaltal och procent.
Under några veckor kommer vi att utgå från Eldorado 5A och arbeta med kapitel 2.

Syfte och övergripande mål, LGR-11

Mål för dig som elev

När vi är klara med området ska du:

- kunna sätta ut tiondelar och hundradelar på tallinjen.
- förstå sambandet mellan tiondelar/hundradelar i bråkform och i decimalform.
- kunna läsa, visa och skriva decimaltal med tiondelar/hundradelar.
- kunna använda tiondelar vid cm och mm, samt vid liter och deciliter.
- kunna använda hundradelar vid m, dm, cm och mm, samt vid mil, km och m.
- kunna storleksordna decimaltal med olika antal decimaler.
- kunna skriva tal i intervaller mellan olika decimaltal
- veta att ordet procent betyder hundradel och veta hur symbolen för procent ser ut.

 Arbetssätt och innehåll

Vi utgår från matematikboken Eldorado 5A och arbetar både teoretiskt i boken, digitalt och praktiskt. Vi kommer att spela spel och lösa problem både enskilt och gemensamt. 

Bedömning

Din lärare kommer att bedöma:


-ditt resonemang i gruppuppgifter.

-din prestation under lektionerna.

-ditt resultat på provet.

-dina insatser i klassrumsdiskussioner.

 


Läroplanskopplingar

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Positionssystemet för tal i decimalform.

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.

I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback