Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

1

FM 1A: kapitel 3

Kvinnebyskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 27 oktober 2021

Vi kommer under veckorna 41-46 arbeta med tredje kapitlet i favorit matematik 1A. Kapitlet handlar om addition och subtraktion i talområde 0-8, talen 6, 7 och 8.

Lärandemål

 • Addera i talområde 0 till 8 
 • Subtrahera i talområde 0 till 8
 • Räkna, rita och skriva talen 6, 7 och 8
 • Kommutativa lagen i addition
 • Sambandet mellan addition och subtraktion

Undervisning

Vi kommer arbeta enskilt, i par och med gemensamma genomgångar.

Tillvägagångssätt:

 • digitalt
 • i arbetsboken
 • genom spel
 • laborativt
 • lärandefilm
 • kooperativa övningar

Begrepp

Dela upp, kontrollera, första, sista, fattas, mellan, över, överst, under, underst, sammanlagt, är lika med.

 

Förmågor vi tränar

Begrepp, metod, problemlösning


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.

Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.

Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

Matriser i planeringen
FM 1A: kapitel 3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback