Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

7 - 9

Pedagogisk planering Biologi 8i

Berzeliusskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 28 oktober 2021

Vi kommer lära oss mer om cellen dess delar och funktioner och om hur människokroppens organsystem fungerar.

Arbetsområdets titel                                                                              

När: HT 2021 - vt 2022, v. 46-9

Arbetsområdets innehåll

När du arbetat klart med detta område skall du ha kunskaper om:

 • Människokroppens organsystem
  • Matspjälkningssystemet
  • Respirationssystemet
  • Cirkulationssystemet
  • Rörelseapparaten
  • Huden 
  • Nervsystemet
 • Hälsa och sjukdom
 • Cellen och dess delar

Studiematerial

 • NE, digitalt läromedel
 • Spektrum biologi - Kap 6,7 8 
 • Material som tillhandahålls via Google Classroom.

 

Arbetssätt

 • Du lyssnar aktivt vid genomgångar och gör arbetsuppgifter
 • Du läser de sidor i boken
 • Du dokumenterar  praktiskt arbete genom att skriva anteckningar och labbrapporter

Bedömning

 • Du deltar aktivt vid laborationer och dokumenterar i en laborationsrapport
 • 3 Läxförhör om cellen, andning och blodomlopp och rörelseorgan.
 • Muntlig redovisning om matspjälkningsorganen 

                                                               Lycka till!!!

                                                                    

 


Läroplanskopplingar

Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.

Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.

Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.

Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback