Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

9

9 CD-3, HT 21/22. Atomer, joner och Periodiska systemet

Ånestadsskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 21 juni 2023

Under detta avsnitt lär vi oss varför kemiska reaktioner sker och hur materien är uppbyggd. Till vår hjälp tar vi kemins viktigaste instrument – det periodiska systemet.

Undervisningens innehåll

 Vad kommer vi att arbeta med?

 •  Upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor
 •  Modell för att beskriva atomens uppbyggnad
 •  Hur atomer sätts samman till molekyl- och jonföreningar
 •  Planera, genomföra, dra slutsatser och dokumentera undersökningar.

Hur kommer vi att arbeta?

Vi kommer ha gemensamma lärarledda genomgångar där dina frågor och funderingar är viktiga. Du kommer få arbeta med övningar som hjälper dig att lära dig viktiga begrepp. Vi gör undersökningar som vi dokumenterar. Texten i boken läser vi tillsammans och kanske ser vi nån förklarande film!

Viktiga begrepp!

 • Atomernas delar - atomkärnan - protoner och neutroner och elektroner
 • Periodiska system
 • Elektronernas olika skal
 • Valenselektroner
 • Atomnumret
 • Ädelgaser och ädelgasstruktur
 • Jon
 • Molekyl
 • Kemisk reaktion
 • Oxidation och reduktion
 • Elektronparbindning (kovalent bindning)
 • Jonbindning
 • Metallbindning 

Bedömning

Jag bedömer din förmåga att:

 •  Beskriva hur kunskaper om materiens uppbyggnad har påverkat människans
 • levnadsvillkor.
 •  Beskriva och förklara materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar.
 •  Använda kemins begrepp, modeller och teorier.
 •  Planera, genomföra, dra slutsatser och dokumentera undersökningar.

Du kommer att kunna visa dina förmågor:

 • Genom att vara aktiv vid genomgångar, diskussioner och undersökningar.
 • Vid läxförhör och övningar.
 • Genom att lämna in dina laborationsrapporter.
 • Vid ett skriftligt prov.

 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.

Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.

Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.

Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.

Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.

Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.

Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.

Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.

Eleven kan beskriva och ge exempel på några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Matriser i planeringen
Kemi Matris. Laboration "Magnesium + saltsyra". Atomer, joner och Periodiska systemet.
Kemi Matris. Laboration "Karbonat jon reagens". Område - "Atomer, joner och Periodiska systemet".
Kemi Matris för PROV "Atomer, joner och Periodiska systemet" åk 7-9, Lgr 11
Kemi Matris. Laboration "Vi blandar sur och basisk lösning". Område - "Atomer, joner och Periodiska systemet".
Uppgifter
Laboration: ”Magnesium + saltsyra”
KEMIPROV ”Atomer, joner och Periodiska systemet”

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback