Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

KVI Förstå och använda tal 5 ht 21

Kvisthamraskolan, Norrtälje · Senast uppdaterad: 27 oktober 2021

Förstå och använda tal 5 I matematik arbetar vi utifrån en bok som heter Förstå och använda tal. I boken finns det diagnoser som du gör vid varje terminsstart. Utifrån vad du och din klass behöver utveckla på gruppnivå och enskild nivå anpassas undervisningen till det. Tillsammans i klassen väljer vi olika fokusområden som vi behöver träna på.

Förmågor


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Matriser i planeringen
Förstå och använda tal 5
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback