Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

3

Religion

Bårslövs skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 27 oktober 2021

"Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är därför centrala inslag i den mänskliga kulturen. I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor." Lgr11 s.215

Vi lär oss: 

 • om kristendomen, judendomen och islam.
 • om Abraham, religionernas stamfader. 
 • att känna igenom religionernas olika symboler. 
 • om Jesus, Mose och Muhammed. 
 • om Bibeln, Tanakh och Koranen samt några berättelser därifrån. 
 • vad en kyrka, synagoga och en moské är för något. 
 • vad en präst, rabbin och imam är för något. 
 • om olika viktiga högtider kopplat till de tre religionerna. 
 • att se likheter och skillnader mellan de olika religionerna. 

Såhär kommer vi arbeta med temat: 

 • Genomgångar
 • Samtal och diskussioner
 • Titta på faktafilmer
 • Lyssna och läsa berättelser 
 • Olika läs och skrivuppgifter 
 • Vi arbetar både enskilt och tillsammans 
 • Bilduppgifter 

Vi observerar och dokumenterar elevernas prestationer under arbetets gång.
I slutet på temat har vi en avstämning muntligt eller skriftligt där eleverna får visa sina kunskaper om temat. 

 


Läroplanskopplingar

Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.

Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.

Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.

Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.

Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.

Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.

Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback