Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

8

Spanska 8 - förstå text och jämföra

Söderskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 28 oktober 2021

Jobba med förståelse av text och utgå från dessa texter för att jämföra med dig själv.

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 Syftet är att förstå text och jämföra.

Bedömning - vad och hur

Jag bedömer om du utifrån texterna berättar om spanska ungdomar och om du hittar likheter och skillnader med dig själv och andra svenska ungdomar. Du skriver en text som du lämnar in. 

Undervisning och arbetsformer

Du ska läsa fyra olika texter om ungdomar i Spanien och använda dessa för att jämföra med dig själv och svenska ungdomar.

Texterna är följande: ¿Sientes mucho estrés? p. 22-23, El dinero de los jóvenes p. 24, ¿Qué haces con tu paga? p. 25 y Unas voces  p. 31

Vi har genomgångar om hur man kan uttrycka sig när man jämför.


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

Åsikter, känslor och erfarenheter.

Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.

Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback