Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

1 - 3

Musik åk 2

Köpinge skola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 9 mars 2022

Musik talar till alla människor. Med hjälp av musikens språk kan vi kommunicera med människor från hela världen även om vi talar olika språk. Musik förstärker det vi vill säga och hjälper oss att förstå och uttrycka känslor och sinnesstämningar. Genom att spela, sjunga och musicera kan vi delta i gemenskapen som musiken ger.

Material:

Datorn(Musikoteket ,youtube, musication)

Instrument

Material till tillverkning av enkla instrument

 

Begrepp:

Blåsinstrument

Slaginstrument

Stränginstrument

Tangentinstrument

Kanon

Rytm

Takt

 

 

Mål:

1. Sjunga med i gemensam sång

2. Spela i takt

3. Skapa musik

4. Beskriva och reflektera över musikupplevelser

5. Benämna musikinstrument

 

 

Metod: 

Gemensam sång

Klassrumsdiskussioner

Par/gruppövningar

 


Läroplanskopplingar

spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och

analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.

Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.

Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.

Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.

Matriser i planeringen
Musik åk 1-3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback