Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

9

Kursplan: engelska år 9

S:t Lars gymnasium, Linköping · Senast uppdaterad: 28 oktober 2021

Vi kommer att arbeta med grundläggande engelska, genom övningar i att skriva, tala, lyssna och förstå.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Bedömning - vad och hur

egenproducerade texter där man visar att man bygger på sitt ordförråd, förbättrar sin grammatik och

   kan använda sina kunskaper till att uttrycka sig begripligt och sammanhängande.

muntliga diskussioner om bland annat olika teman (tex om inflytandet av social media) i de

   engelsktalande länderna, samt världen och framställningar

hörövningar och läsförståelse

Undervisning och arbetsformer

-  hörövningar

-  arbete med faktatexter/nyheter på olika nivåer

-  arbete med skönlitteratur

-  skrivuppgifter

-  fokus på skriftliga övningar, hörövningar, samt muntliga diskussioner för att förbereda inför nationella proven


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav Engelska åk 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback