Skolbanken Logo
Skolbanken

SO Geografens Testamente Norden

Johannesbäck anpassad grundskola, Uppsala · Senast uppdaterad: 6 april 2022

Beskriv arbetsområdet kort här, ställ tex en fråga.

1. Konkretisering av syfte

Berätta om och beskriva något om platser i våra grannländer i Norden. 

Ur ordlistan som finns i uppgifterna: Länderna (Fin, Dan, Nor, Isl samt Grönland och Färöarna), huvudstäderna Helsingfors, Oslo, Köpenhamn, Reykyavik och Torshamn, slätt, fjord, fjäll, Nordkalotten, Sapmí, Spetsbergen, skog, sjö, lava, vulkan, m fl. 

2. Undervisningens innehåll 

  1. Innan vi tittar på avsnittet tittar vi på bildstödet, exempelvis en pratkarta för avsnittet.
  2. Vi skriver upp nyckelbegrepp på tavlan.
  3. Skriv upp lektionsmålet på tavlan och förklara vad som menas.
  4. När vi tittar på avsnittet använder vi bildstödet för att lägga märke till viktiga delar av filmen, bland annat det som ingår i lektionsmålen.
  5. Efter avsnittet gör vi Kahoot! tillsammans, eventuellt flera gånger.
  6. Repetition genom att spela spel med bilder och begrepp från avsnitten. 

3. Bedömningsuppgifter

Bedömning görs efter hur eleven visar att hen använder bildstödet i de gemensamma genomgångarna samt hur eleven svarar i Kahoot! Medverkar eleven i samtalen eller samtalar eleven? Medverkar eleven i att svara på frågorna eller svarar eleven på frågorna? 

 


Läroplanskopplingar

jämföra och reflektera över olika geografiska förhållanden, platser, regioner och levnadsvillkor,

Jordgloben. Namn på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.

Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor.

Eleven kan använda kartor och andra källor på ett väl fungerande sätt för att orientera sig och för att visa på platser och länder med betydelse för eleven.

Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Avsnitt 1
Avsnitt 2
Avsnitt 3
Avsnitt 4
Avsnitt 5
Avsnitt 6
Avsnitt 7
Avsnitt 8
Avsnitt 9
Avsnitt 10

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback