Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla årskurser

TERMINSPLANERING HT 21 ÅK 4-6

SpråkCentrum, Huddinge · Senast uppdaterad: 31 oktober 2021

Under den här terminen arbetar vi med att använda i språket i olika sammanhang. I samband med olika tema kommer vi att träna på läsa, skriva och tala. Under trivsamma och lättsamma former kommer vi att utveckla språket . Här hittar du terminsplanering i ämnet modersmål-arabiska.

TERMINSPLANERING HT 21 ÅK 4-6

 

Enligt skolverket (Skolverket, 2011)

I årskurs 4-6

Läsa och skriva

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

Tala, lyssna och samtala

 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
 • Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

Berättande texter och sakprosatexter

 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
 • Berättande och poetiska texters typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
 • Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas. Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.

Språkbruk

 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Synonymer och motsatsord.

Kultur och samhälle

 • Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.
 • Skolgång i områden där modersmålet talas i jämförelse med skolgång i Sverige.

 

Vi arbetar på varje lektion med

  • Att förstärka ordförrådet på arabiska
  • Synonymer och motsatser
  • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter
  • Modersmålets grundläggande struktur
  • Uttal, betoning och satsmelodi
  • Berättande och poetiska texters typiska språkliga drag

 

 

 

 

Vecka

Tema

Läsa och lässtrategier

Skriva och skrivstrategier

Tala, lyssna och samtala

V.36

Repetition bokstäver, sommar lov

Träna läsa efter sommar lovet

Träna skriva på olika slag

Öppna  en diskussion om  elevers hemland.

V.37

Maskulint o feminint

läsa på sina böcker

Skriva o träna  sin handstil, med olika stenciler.

Prata om skillnaden  läsa o skriva mellan både M,F.

V.38

Sagor

Läsa en text, glossor

Skriva sina texter

Återberätta vad sina sagor handlar om.

V.39

Hygien

Läs en text om Hygien

Träna på att Skriva korta meningar om den.

Kola på en sång om hygien samt en berättelse. Öppna dialog.

V.40

Signal namn

Jobba med sina böcker med glossor

Genomgång om signal namn o lära de skriva den på olika sätt.

Visa bilder och, träna muntligt, lära sig skillnaden med svenska språket.

V.41

Skogen

Jobba med sina böcker med grammatik

Beskriva en skog, skriva en text på arabiska, läsa en dikt om den.

Jämföra en skog i Sverige med en skog i sitt hemland med bilder. Film.

V.42

Kropps delar

Jobba med sina böcker

Träna skriva alla delar på ett rätt sätt på både språket arabiska o svenska kopplat till No ämnet.

Bilder. En film sen visa de i verkligheten. Träna Uttala de på arabiska.

V.43

Instrumentet

Jobba med sina böcker, grammatik, glossor

Läsa om olika instrument koppla den till musik ämnet. Lära sig skillnaden mellan Två kulturer inom musiken.

Höra sång på både språket och bilder på olika instrument.

Prata med varandra om musik lektionen.

V.44

 

HÖST LOV

 

 

V.45

Fåglar

Jobba med sina böcker med grammatik

Läsa om olika fåglar, en text,

Olika slags av meningar,

Bilder, film om fåglar, diskussion om fåglars resor kopplat till No ämnet.

V.46

Arabiska länder

Jobba med sina böcker,  olika grammatik, synonymer o motsatser

Läsa om alla länder på en text

Kolla på kartor koppla den till So ämnet. Var och en pratar om sitt hemland.

V.47

Grammatik

Stenciler

Läsa o skriva och diskutera

Sätta frågor om vad de tar.

V.48

Vinter kläder

Jobba med sina böcker, text om vinter

Skriva om vinter kläder,  i både Sverige och sitt hemland.

Prata om den, leka på en app. gåtor på arabiska.

 

V.49

Duka

Jobba i böckerna, grammatik, ordförråd

Skriv en text om dukning i Sverige och i sitt hemland o visa skillnaden mellan de enligt sin bakgrund.

Öppna dialog, visa bilder, kopplat till hemkunskaps ämne, gåtor.

Bokstavslek.

V.50

Jul

SAGOR

Skriv en text om julen, eller läs sen återberätta den.

Kolla på sagan på nätet om julen. Arabiska gåtor, ordlek. Diskutera jul traditioner här och där.

V.51

 

AVSLUTNING

 

 

 

 

                     

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback