Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

6

Spanska år 6, kapitel 1-6

Torpskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 6 september 2022

I början av detta arbetsområde kommer du snabbt inse att du redan förstår del ord på spanska, tack vare engelskan och en del internationella ord.Fortsättningsvis får du lära dig hälsa, tala om vad du heter och vad du bor och fråga ngn hur det är. Du får också lära dig fråga och svara om åldern.

Syfte

I undervisningen i årskurs 6, 7, 8 och 9 i moderna språk arbetar vi kontinuerligt med att utveckla elevens förmåga att:

 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

 

Innehåll:

Inom detta arbetsområde kommer du lära dig:

 • att du redan förstår många spanska ord

 • att språk kan vara släkt med varandra

 • säga vad du heter och vad du bor

 • en del fakta om Latinamerikas geografi och Spanien 

 • fråga hur någon mår, vad någon heter, hur gammal någon är 

 • berätta vad du tycker om

 • säga olika färger

Tillvägagångssätt

Under lektionerna arbetar vi med:

Att läsa och översätta texter i boken Gracias år 6 i kapitel 1-6

Övningar i övningsboken för träna grammatik och ordförråd, läsförståelse, hörförståelse och muntlig kommunikation( kapitel 1-6)

 Webbövningar på Gracias.nu

Att träna glosor på quizlet.com

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Eleven lyssnar, och förstår vanliga, enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om välbekanta ämnen. Eleven läser, och förstår vanliga, enkla ord och fraser i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.

Eleven lyssnar, och förstår enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om välbekanta ämnen. Eleven läser, och förstår enkla ord och fraser i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.

Eleven lyssnar, och förstår huvudsakligt innehåll och tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om välbekanta ämnen. Eleven läser, och förstår huvudsakligt innehåll och tydliga detaljer i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.

I interaktion uttrycker sig eleven mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser. Dessutom använder eleven strategier som i någon mån underlättar interaktionen.

I interaktion uttrycker sig eleven mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser. Dessutom använder eleven strategier som i viss utsträckning underlättar interaktionen.

I interaktion uttrycker sig eleven enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser. Dessutom använder eleven strategier som underlättar interaktionen.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser.

Eleven kommenterar på ett mycket enkelt sätt, på målspråket, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används.

Eleven kommenterar på ett mycket enkelt sätt, på målspråket, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används.

Eleven kommenterar på ett mycket enkelt sätt, på målspråket, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används.

Matriser i planeringen
Moderna Språk år 6
Spanska år 6, kapitel 1-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter