Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

4 - 6

Engelska: läsförståelse

Sta Gertrud skola, Sigtuna FSK/GR · Senast uppdaterad: 1 november 2021

Äntligen ska vi att träna mer läsförståelse på engelska! Vi kommer att läsa olika tester beroende på vilken nivå man ligger på.

Arbetsområde: läsförståelse

 

Tid: ungefär fyra veckor

 

Begrepp: nya ord till olika texter

 

Hur ska vi arbeta med arbetsområdet: Vi kommer läsa olika texter som är olika långa. Vi kommer att läsa tillsammans i gruppvis, parvis och enskilt. Till texterna kommer vi arbeta med glosor. Varje text har även frågor du kommer att svara på enskilt eller tillsammans med en klasskamrat.

 


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Sånger, sagor och dikter.

Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Matriser i planeringen
Delmål: engelska läsförståelse
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback