Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Smaragden Boksamtal och samtal om fantasi och verklighet

Hammarens förskola, Luleå Kommun AUF · Senast uppdaterad: 18 februari 2022

Syftet:


* Ge barnen möjlighet att utforska matematik i  närmiljön, både ute och inne 

* Ge barnen möjlighet att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar

Målformulering Matematik: "Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar"  Lpfö 18

Målformulering Språk: "Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmågaatt använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa" Lpfö 18.

Målkriterier Matematik: Få barnen att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och    andras problemställningar

Målkriterier Språk: Få barnen att ställa frågor, samtala och ifrågasätta utefter sin förmåga samt visa ett ökat intresse för bilder och texter i olika medier. 

Hur:

Matematik/ Språk: Vi stöttar och utmanar barnens matematiska och språkliga förmåga genom undervisning- styrd och spontan. Föränderlig lärmiljö med närvarande pedagoger

Genom morgonmöten och temaarbete. Vi erbjuder mötesplatser i lärmiljön som möjliggör utforskande av matematik och språklig utveckling både ute och inne

Februari/ mars

Boksamtal utifrån Skolverketsmodul om högläsning. Frågorna är öppna frågor där inget rätt svar finns. Vi kommer att prata  med barnen om vad fantasi och verklighet är och om de tror att Guldlock finns på riktigt . Barnen får sedan rita fantasiteckningar och visa och berätta för varandra om vad fantasi är för dem och visa sina teckningar. 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback