Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

4

Fågelholken.

Skånhällaskolan F-6, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 1 november 2021

Du bygger en egen fågelholk efter färdig ritning eller gör en egen ritning som du bygger efter.

Skapa en egen fågelholk efter ritning eller egen idé.

Använd spillvirkesbitar och ohyvlad furu.

Du målar och designar den som du vill.

Sök inspiration på nätet, kika också på https://rikaretradgard.se/guide-till-fagelholkar/?fbclid=IwAR1pg1C8t2t_niA0kbb2T2L58nCq06XbPefGwCg47GLTAhkntUk7DHZdzi8

Redovisning sker efteråt i Unikum lär loggen. 


Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.

Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen
Slöjdmatris träslöjd år 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback