Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

6

Svenska - Alex Dogboy av Monica Zak

St Pers skola, Sigtuna FSK/GR · Senast uppdaterad: 1 november 2021

Eleverna i 6B kommer nu att läsa Alex Dogboy av Monica Zak. Precis som med Knockad Romeo ska eleverna svara på läsförståelsefrågor efter varje kapitel. Vi sätter som vanligt läsläxor varje vecka. Dokumenten är finns även i OneNote.

Planering: arbete med boken Alex Dogboy av Monica Zak

MÅL

 

-Kunna visa på grundläggande/god läsförståelse genom att göra kronologiska sammanfattningar av boken innehåll

-Kunna diskutera bokens innehåll, budskap samt din egen upplevelse av läsningen med hjälp av enkla resonemang

-Kunna läsa boken med flyt och använda olika lässtrategier

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6:

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

 

ARBETSSÄTT

-       Lektion 1 och 2:
* Svara på frågor i Onenote under fliken svenska och sidan ”innan du börjar läsa”.
* Gemensam högläsning kapitel 1 och 2.
*Prata om Honduras:
Honduras - Världens länder - NE

 

-       Läsa/lyssna på boken på svenskalektioner och hemma. Boken finns inläst på ”Polylino” (se inläsningstjänst).

-       Läxa: varje fredag inlämning av svar på läsförståelsefrågor.
Vi svarar på frågor till 4 kapitel varje vecka.

Läsförståelsefrågorna finns i ditt ”Alex Dogboy-häfte”.

Frågorna besvaras i din svenska anteckningsbok eller i Onenote under svenska.

 

-       Bokcirkel i mindre grupper varje fredag utifrån frågorna som besvarats i läxa.

-       Avslutande bokrecension skrivs som sedan redovisas muntligt i bokcirkel-gruppen

 

 

BEDÖMNING Jag kommer under arbetets gång att bedöma

-       Din förmåga att svara på läsförståelsefrågor

-       Din förmåga att delta aktivt i bokcirkeln och diskutera bokens innehåll

-       Din bokrecension och redovisning av denna                                                                           


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1
Innan du börjar läsa Alex Dogboy

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback