Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia, SO (år 1-3)

·

Årskurs:

3

Forntiden Åk 3

Fjälkinge skola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 1 november 2021

Du får lära dig om människans tidiga historia, levnadsvillkor och några viktiga händelser. Du lär dig om tidslinjen.

Förhistorisk tid - Forntiden

I det här temat ska du få lära dig något om hur livet på jorden uppkom. Du ska få lära dig hur de första människorna på jorden levde. Du ska få jämföra de tidiga människornas liv med livet idag.
Du ska förstå hur en tidslinje är uppbyggd och i vilken ordning stenålder, bronsålder och järnålder kom.
Du ska veta vilka spår man kan hitta av forntiden i naturen, t ex spår av istiden och tidiga bosättningar.

Mål

Jag ska kunna berätta något om livets utveckling på jorden.

Jag ska kunna berätta om hur människorna på sten-, brons- och järnåldern levde och vad som var viktigt för dem.

Jag ska kunna ge exempel på olika spår i naturen och i vårt språk från forntiden.

Jag ska kunna använda och förstå ord och begrepp som har med forntiden att göra.

Jag ska kunna använda en tidslinje för att berätta om utvecklingen under forntiden.

 

 

Arbetssätt

 • Läsa böcker

 • Skriva texter

 • Måla

 • Diskutera

 • Bygga Stenåldersby

 • Se avsnitt och film ( tex Arkeologens dotter).

 • - Läsa böcker

 • - Läsa texter om sten-, brons- och järnåldern.

 • - Se och samtala om forntida föremål. (Temalåda från muséet.)

 • - Diskutera och arbeta i våra lärgrupper.

 • - Skriva faktatexter.


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.

Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.

Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.

Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Matriser i planeringen
Forntiden Åk 3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback