Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

F

Geometri v.48 49

Sagaskolan, Sigtuna FSK/GR · Senast uppdaterad: 1 november 2021

Vi tittar och beskriver färg och form. Vilka former finns

Vi lär oss att uttrycka oss i olika färger och former. Visa nyfikenhet på olika geometriska former


Läroplanskopplingar

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.

Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.

Matriser i planeringen
Geometri v.48 49
Uppgifter
Uppgift 1

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback