Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

1 - 3

NTA- Testa teknik

Knutsbo skola, Ludvika · Senast uppdaterad: 1 november 2021

I Testa teknik ges eleverna möjlighet att upptäcka och undersöka smarta tekniska lösningar i sin närmiljö, att jämföra likheter och skillnader i olika lösningar på liknande problem, men också göra egna konstruktioner.

Vi arbetar med att:

- undersöka och beskriva enkla tekniska lösningar genom olika uppdrag

- göra enkla konstruktioner

- olika enkla tekniska lösningar utifrån funktion och ändamålsenlighet

 

 

På vilket sätt? Hur?

- gemensamma diskussioner

 - praktiskt arbete och enkla konstruktioner

- förutsäga och jämföra resultat

- dokumentation av undersökningar och resultat

Bedömning:

Du kan genomföra mycket enkla teknik- och konstruktionsarbeten.

Du gör enkla dokumentationer av arbetet.

Du kan föra enkla resonemang kring vardagsteknik.


Läroplanskopplingar

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.

Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.

Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.

Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.

Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.

Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.

Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.

Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.

Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet och använder olika tjänster via internet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback