Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

3

Vår plats i universum.

Fjälkinge skola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 1 november 2021

Jordklotet är vårt hem och alla människor bor i någon av de världsdelar som finns på jorden. I detta arbetsområde får du lära dig om hur jorden ser ut geografiskt sett och hur man kan använda karta för att hitta rätt. Vi ska lära oss vanliga geografiska begrepp, om kartor och väderstreck, och om varför vi måste vara rädda om vår miljö.

Syfte

 • Du ska lära dig hur jorden ser ut både i klot- och kartform. Du ska också kunna känna till vilka delar världen är uppdelad i.
 • Du ska få kunskap om karta och väderstreck och om  geografiska namn som är viktiga för dig.
 • Du ska få en insikt i hur människa, samhälle och natur samspelar och vilka konsekvenser det får för naturen och människors levnadsvillkor.

Lärandemål

 • Kunna namnen på de fyra väderstrecken.
 • Kunna namnen på de sju världsdelarna och veta vilken världsdel Sverige ligger i.
 • Kunna namnen på de tre världshaven.
 • Kunna förklara några viktiga geografiska begrepp som världsdel, hav, land, stad, tätort, karta, väderstreck och hållbar utveckling.

Undervisning

 • Lärarledd undervisning med föreläsningar och genomgångar.
 • Studera jordglob och olika kartor.
 • Läsa aktuella texter och svara på frågor om dem.
 • Arbete med olika kooperativa strukturer för att befästa fakta och begrepp.
 • Läsa och skriva faktatexter.
 • Titta på faktafilmer.
 • Testa google earth
 • Skriva vår adress i universum.

 Bedömning

 • Ditt deltagande i enskilt arbete, diskussioner och genomgångar.
 • De skriftliga uppgifter du gör inom arbetsområdet.

 

Nedan klickar du på Läroplan och bockar för vad i läroplanen ni arbetar mot i denna planering.

Nedan kan du även klicka på Uppgift för att koppla elevuppgifter direkt mot planeringen.

Nedan kan du även klicka på Matris för att koppla en matris till planeringen, du kan när du klickat där skapa en anpassad för planeringen.


Läroplanskopplingar

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.

Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.

Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.

Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.

Matriser i planeringen
Vår Värld
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback