Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

4

Bild åk 4 - Vilken konstnär är du?

Snöstorpsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 1 november 2021

Förutom ämnesöverskridade uppgifter kopplade till SO och forntiden samt årstidstypiska illustrationer kommer vi bekanta oss med olika konstnärer. Picasso, Banksy, Lisa Bengtsson, Andy Warhol eller Roy Lichtenstein - vem fastnar du mest för? Vi tar reda på vilka konstnärerna är och skapar där efter!

Våra mål

Du ska utveckla din förmåga att:

 

- använda några tekniker för att skapa olika uttryck 

- framställa bilder med idéer från olika konstnärer 

- ge förslag och välja arbetssätt som gör att ditt arbete går framåt 

- resonera och analysera bilder från våra konstnärer 

 

Så här arbetar vi

Vi kommer att:

- ha genomgångar där olika konstnärer presenteras

- ha genomgångar med tips och idéer för ditt skapande

- prova på olika tekniker

 

 

Bedömning

Du visar att du når målen genom att:

 

Godtagbara kunskaper:

- använda någon teknik för att skapa olika uttryck 

- framställa bilder med idéer från olika konstnärer 

- tillsammans med någon ge förslag och välja arbetssätt som gör att ditt arbete går framåt 

- resonera och analysera i något led om bilder vi tittar på

 

 

Mer än godtagbara:

- använda flera tekniker på ett varierat sätt för att skapa olika uttryck 

- framställa bilder med utvecklande idéer från olika konstnärer 

- själv ge förslag och välja arbetssätt som gör att ditt arbete går framåt 

- resonera och analysera i flera led om bilder vi tittar på


Läroplanskopplingar

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.

Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.

Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.

I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.

Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback