Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

6

Frihetstiden och Gustavianska tiden

Bohusskolan, Ale · Senast uppdaterad: 1 november 2021

Vi fortsätter vår historia med frihetstiden och den Gustavianska tiden. Frihetstiden varade mellan åren 1719 och 1772 och kallas så för att folket fick mer frihet, medan kungens makt minskade alltmer. Gustavianska tiden varade mellan 1772 och 1809 och kallas så efter regenterna Gustav III och hans son Gustav IV Adolf.

Du ska kunna:

- Historiska personer, förhållanden och skeenden under tidsperioden. 

- Hur makten i Sverige förändrades under tidsperioden och hur det har påverkat dagens samhälle. 

- Orsaker och konsekvenser av samhällsförändringar och människors olika levnadsvillkor,
till exempel vilka som fick vara med och bestämma i riksdagen. 

- Olika historiska källor och deras användbarhet. 


Bedömning:

I övningar och diskussioner på lektionerna
dramatisering
Prov

Begreppslista:
reform, borgare, importera, exportera, arrendera, bruk, skifte, nyodling, växelbruk, församling, fattigbricka, tryckfrihet, industrialisering, tryckfrihet, yttrandefrihet, regera, revolution, riksråd, hattar, mössor, skifte, regeringsform, upplysningen, 


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige.

Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.

Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.

Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.

Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.

Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.

Matriser i planeringen
Frihetstiden, Gustavianska tiden
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback