Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

7 - 9

Arabiska/ Stora arabiska författare/الأدباء العرب

Maserskolan, Borlänge · Senast uppdaterad: 1 november 2021

Ni kommer att specialisera er på en författare. Men eftersom det är meningen att ni ska veta lite om varje författare och hört talas om dem kommer vi att redovisa ert arbete muntligt. Hur ni väljer att redovisa är upp till er. Bara er fantasi sätter gränserna. Ett krav är att ni hämtar informationen från flera olika källor, t.ex. läroböcker, uppslagsverk, antologier eller internet.

 

Det här ska du göra:

  1. Välj en författare .
  2. Ta reda på fakta om din författare. Hur såg landet ut på den tiden författaren levde? Finns det några stora politiska händelser vid den tiden? Hur levde folk i allmänhet?
  3. Hur såg författarens liv ut? Vad påverkade henne/honom att skriva det som han/hon gjorde?
  4. Ge exempel på några kända verk av författaren och berätta kortfattat vad de handlade om.
  5. Du ska även läsa en hel bok som din författare skrivit och berätta vad den handlar om. 

Detta ska bedömas:

Din förmåga att:

  • hämta information från flera olika källor
  • hitta fakta om din författares liv och om hur landet såg ut på den tiden
  • läsa, förstå och tolka ett verk som din författare har skrivit
  • genomföra en muntlig presentation där du berättar om dit val

Läroplanskopplingar

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och

reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.

Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.

Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse.

Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav modersmål- åk 9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback