Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

F

Hitta språket. Skolverkets kartläggningsmaterial .

Njutångers skola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 2 november 2021

Vi arbetar med Skolverkets kartläggningsmaterial i svenska för förskoleklass.

Vad ska vi arbeta med?

Vi ska arbeta med Skolverkets bedömningsstöd, Hitta språket. 

 

1) Vi berättar och beskriver.
- Berätta sammanhängande om något han/hon varit med om.
- Beskriva en sak eller en företeelse så att andra förstår.
- Visar intresse för vad andra säger.
- Kan förstå en enkel instruktion.

2) Vi lyssnar och samtalar.
- Visar intresse för högläsning.
- Kan delta i samtal om text och bild.
- Kan återge ett händelseförlopp.

3) Vi kommunicerar med symboler och bokstäver.
- Kan kommunicera genom att rita bilder/skriva bokstäver och symboler.
- Visar intresse för bokstäver.
- Kan namnge bokstäver.
- Kan skriva sitt eget namn.
- Har skrivriktningen klar för sig.
- Kan ange vad det står i vanliga ordbilder.

4) Vi urskiljer ord och språkljud.
- Kan producera språkljud.
- Kan dela upp korta meningar i ord.
- Kan urskilja första språkljudet i ord.
- Kan dela upp enkla ord i språkljud.
- Kan koppla samman bokstäver med deras språkljud.


Läroplanskopplingar

Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback