Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

3

Bild åk 3

Jutarumsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 9 oktober 2023

Det här ska du utveckla (förmågor)

 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material,
 • utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt utifrån syftet med bildarbetet, och
 • analysera samtida och historiska bilders innehåll, uttryck och funktioner.

  

Det här ska du arbeta med (centralt innehåll)

 

Bildframställning

 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder och illustrationer till berättelser.
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
 • Återanvändning av bilder, till exempel i kollage.
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av digitala verktyg.
 • Etiska frågor som kan uppstå vid framställning och användning av bilder i olika sammanhang.

Tekniker, verktyg och material

 • Olika element som bygger upp form, yta samt för- och bakgrund i en bild, till exempel linjer och färg.
 • Några verktyg och material för teckning, måleri, modellering och konstruktioner samt för fotografering och annat digitalt arbete med bilder.

Bildanalys

 

 • Samtida och historiska bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder och konstbilder.
 • Bilder ur elevernas visuella kulturer som gestaltar normer och stereotyper.

  

Kunskapskrav (vad bedöms)

- Du kan framställa några olika berättande och informativa bilder.

- Du skapar bilder för hand och digitalt.

- Du följer instruktioner. 

- Du kan förstärka budskap och åsikter med hjälp av bilder. 

- Du använder olika verktyg, tekniker och material på ett fungerande sätt. 

- Du kan analysera och jämföra olika bilder muntligt och skriftligt. 

 

 

Så här kommer vi att arbeta/Arbetssätt/Arbetsformer

- Måla/rita/skapa utifrån instruktioner

- Filmer och instruktioner från nätet

- Läsa instruktioner och lyssna till genomgångar

- Kamera på dator/Ipad

- Anpassat utifrån teman, ex. Vikingatiden

 

Bedömning

 

Vad och hur bedömer jag?

 

- Muntliga och skriftliga bildanalyser i helklass

- Bilder som vi skapar hängs upp i klassrummet eller korridoren

- Diskussioner i grupp eller helklass

- Bedömning av/under arbetets gång

- Inlämning eller uppvisning av film/produktion/digitala presentationer

 

Utvärdering

Vi utvärderar kontinuerligt under terminens gång utefter kunskapskraven. 


Läroplanskopplingar

förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

förmåga att skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material,

förmåga att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt utifrån syftet med bildarbetet, och

förmåga att analysera samtida och historiska bilders innehåll, uttryck och funktioner.

Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder och illustrationer till berättelser.

Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Fotografering och överföring av bilder med hjälp av digitala verktyg.

Olika element som bygger upp form, yta samt för- och bakgrund i en bild, till exempel linjer och färg.

Några verktyg och material för teckning, måleri, modellering och konstruktioner samt för fotografering och annat digitalt arbete med bilder.

Samtida och historiska bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder och konstbilder.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback