Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Skolbarnsgruppen ängen 21-22

Kullegårdens förskola, Partille · Senast uppdaterad: 2 november 2021

Skolbarnsgruppen är en grupp som består av de äldsta barnen på ängen, Kullegårdens förskola. I nuläget är det 27st som alla ska börja förskoleklass 2022. Vi träffas en gång i veckan på tisdagar.

Mål och syfte:

Att främja relationsskapande över avdelningarna inför skolstart.

Att lära sig om hur man kan vara en bra kompis och hur man kan göra för att lösa olika problem som kan uppstå i lek med varandra

Att lära sig om sina rättigheter utifrån barnkonventionen

 

Varannan vecka är vi inomhus i blandade grupper uppdelat på Blåklinten, Humle och Daggkåpan. Varannan vecka är vi alla tillsammans utomhus och går till skogen eller närområdet .

 

 

Skolbarnsgruppen startar i oktober och avslutar strax innan skolavslutningen i början av juni.

Vi har skolbarnsgrupp tillsammans med Ängens blivande skolbarn varje tisdag. Varannan vecka är vi ute tillsammans i skogen och varannan vecka inomhus i blandade små grupper. Årets skolbarns grupp består av 27 barn från Humle, Blåklinten och Daggkåpan.

Gruppens viktigaste syfte är att skapa trygghet inför skolstarten. Vi har som mål att alla barn i gruppen ska känna sig trygga med varandra, kunna varandras namn och våga leka tillsammans i olika konstellationer. Den sociala kompetensen, förmåga att samarbeta och lösa problem tillsammans är viktiga egenskaper att ha med sig i livet.

Vi arbetar med Barns rättigheter utifrån Barnkonventionen och har ett hållbarhetstänk i alla aktiviteter.

Aktiviteter vi arbetar med är tex olika samarbetsövningar, ringlekar, regellekar, skapande, problemlösningsuppgifter mm. Vi kommer arbeta med olika dilemman barnen får hitta lösningar på. Hur är man en bra kompis? Hur gör man för att leka sams? Att våga säga nej och uppmärksamma orättvisor och diskriminering i omgivningen.

Vi kommer arbeta med boken "alla barns rätt" och även ett material från barnombudsmannen som heter "jag vill säga något"

 

Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback