Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

F

Slöjd -bokmärke

Ekarängskolan F-6, Borås Grundskola · Senast uppdaterad: 6 september 2022

Eleverna broderar ett bokmärke.

Eleverna broderar fem olika stygn: förstygn, efterstygn, stjälkstygn, kedjestygn och langett. De lär sig trä nålen och fästa tråden. De lär sig att namnge och se skillnad på de olika stygnen. De bidrar till att ta handlingsalternativ som leder arbetet framåt.


Läroplanskopplingar

Verktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och reflektion över arbetsprocessen.

Eleven formger och framställer på ett delvis genomarbetat sätt enkla slöjdföremål i olika material och med enkla hantverkstekniker. I slöjdarbetet använder eleven verktyg på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon idé väljer eleven ett i huvudsak fungerande tillvägagångssätt. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ.

Eleven beskriver på ett enkelt sätt arbetsprocessen och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.

Matriser i planeringen
Slöjd -bokmärke
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback