Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

8

Geometri

Skarpnäcks skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 2 november 2021

Inom geometri får du lära dig mer om geometriska objekt och beräkning av area, omkrets och volym.

Kapitel 3- Geometri Y-boken

v.45: 3.1 Kan du det här? Självskattning kap 3.  Omkrets och area .106-112

v.46 3.2 Cirkelns area s.113-117

v.47 3.3 Volym och begränsningsarea s.118-123

v.48 3.4 Prisma och pyramid s.130-134.

v.49 3.5 Cylinder, kon och klot s.135-142

v.50 Blandade uppgifter s.143-145. Träna geometri s.146/ Utveckla geometri s.149

Förmågorna i fokus s.150-155 och sammanfattning s.156-157

 

NE(digitalt läromedel): Matematik -Volym

Du kan använda dig av avsnittet Volym där  alla områden

finns med som vi går igenom.

 

Genomgångar, filmer, mängdträning, tester mm.

 

 

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.

Likformighet och symmetri i planet.

Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.

Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.

Matriser i planeringen
Matematik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback