Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Multiplikation och division (Matteborgen 4A)

Smedshagsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 2 november 2021

Matteborgen 4a I kapitel 4 arbetar vi med multiplikation och division v. 45- 50 från sidan 100-133.

Syfte

Din förmåga att

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang 

Mål: När du har arbetat med det här kapitlet ska du

 • förstå hur addition och multiplikation hör ihop
 • kunna multiplicera med hela tiotal och hundratal, t ex 5 x 60 och 5 x 600
 • kunna multiplicera tal som 3 x 47 och 2 x 536
 • förstå hur multiplikation och division hör ihop
 • kunna använda kort division, t ex 84/4 och 396/3
 • kunna välja rätt räknesätt för att lösa en textuppgift

Undervisning:

 • Gemensamma genomgångar och gruppövningar. 
 • Praktiska övningar.
 • Självständigt arbete med övningsuppgifter i Matteborgen 4A. 
 • Par- eller grupparbete.
 • Digitalverktyg t.ex. Elevspel och Bingel
 • Färdighetsträning och problemlösning.
 • Diagnos 
 • Matteprov/ kunskapskontroll

Bedömning:

Läraren kommer att bedöma din förmåga att

 • kunna förstå hur addition och multiplikation hör ihop
 • kunna multiplicera med hela tiotal och hundratal, t ex 5 x 60 och 5 x 600
 • kunna  multiplicera tal som 3 x 47 och 2 x 536
 • kunna förstå hur multiplikation och division hör ihop
 • kunna använda kort division, t ex 84/4 och 396/3
 • kunna välja rätt räknesätt för att lösa en textuppgift

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Matteborgen 4A kapitel 4
Multiplikation och division (Matteborgen 4A)
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback