Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap, Svenska, Geografi

·

Årskurs:

4

Vi i världen

Svärdsjöskolan, Falun · Senast uppdaterad: 3 november 2021

Ett arbeta inom samhällskunskap där vi pratar om barns rättigheter, mänskliga rättigheter och hur olika vi har det beroende på var på jorden vi bor.

Eleverna kommer i grupper få ett land tilldelat sig. Detta land ska de flytta eller fly till. De måste ta reda på en massa saker om det nya hemlandet för att få god inblick i hur deras framtida liv kommer att bli. Frågorna nedan är sånt som de ska besvara. I arbetet kommer vi även att se på film och lyssna till olika människors berättelser om att fly från ett land, hur det är att eva i ett land som inte följer barnkonventionen med mera. Eleverna har i uppdrag att sammanställa detta på något sätt skriftligt för att sedan presentera detta muntligt för sin klasskompisar. 

 

Inledning

Beskriv var ni bor idag. Fantisera att ni är en familj. Hur kan en familj se ut? Hur er ekonomi ser ut samt varför ni flyttar. Flyr ni eller flyttar ni? Vad är skillnaden? I er resa mot det nya landet så ska det vara fokus på barnens perspektiv. Svara på frågorna lektion för lektion och sen sammanställ det till en text. Ni ska sedan redovisa detta arbete i grupp. Välj om ni spelar in er själva, gör en powerpoint vi visar eller om ni berättar direkt för klassen.

 

Lektion 1 och 2

Ni kommer få ett land tilldelat er. I det landet kommer ni få flytta till landets huvudstad. Vad heter den? Ta reda på mer om det landet, lägg in en kartbild och skriv lite fakta om landet.

 • Är det krig i landet? 

 • Har alla människor lika villkor? 

 • Är det jämställt? 

 • Är det okej att vara kär i vem man vill?

 • Går alla barn i skolan? 

 • Är det ett tryggt land för barn att växa upp i?

 • Vilken världsdelen ligger landet i? 

 • Hur ser flaggan ut?

 • Vad vet du om landet? 

 • Hur kan det tänkas se ut? 

 • Är landet litet eller stort? 

 • Vad pratar man för språk? 

 • Vad finns det för naturresurser i landet?

 

Lektion 3 och 4

 • Hur är det att flytta till Sverige om man kommer från ett annat land? 

 • Vilka skillnader/likheter finns mellan de två länderna? 

 • Hur ser det ut med jobb i det nya landet? 

 • Jobbar både mamman och pappan? 

 • Går barnen i skolan?

 • Vad finns det för skydd för barn i det land ni ska flytta till? 

 • Hur kommer man bo i det nya landet? 

 • Vilken religion är störst i det nya landet?

 • Vilka högtider förväntas ni fira?

Lektion 5 och 6

 • Efterföljs de mänskliga rättigheterna?

 • Efterföljs barnkonventionen?

 • Är fattigdom ett problem för landet?

 • Varför finns det fattigdom? Och om det inte är fattigdom utan välstånd, hur kommer det sig?

 • Hur påverkar det människor att det är så här i landet?

 • Är att vara fattig i Sverige samma sak som i det nya landet?

 • Finns det tillgång till sjukvård i det nya landet?

 • Finns det hjälporganisationer i landet? Vad hjälper dom till med?

 

Lektion 7 och 8

 • Hur ser lagarna ut i det nya landet?

 • Varför behövs det lagar?

 • Vad händer i det nya landet om lagar inte efterföljs?

 • Om man inte hade lagar vad tror ni skulle hända i ett land då?

 • Vad finns det för likheter och skillnader med Sverige just med lagar

Lektion 9 och 10

Färdigställ ert dokument och förbered er redovisning. Kommer det att filmas eller ska ni berätta för klassen?


Läroplanskopplingar

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.

Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.

Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.

Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.

De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback