Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

8

PP SV8A FULA TJEJER

Farsta grundskola/Adolf Fredriks musikklasser, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 3 november 2021

"På fotot ler eller skrattar Tildes alla klasskamrater. I mitten av den glädjen sitter hon själv och ser ut som en zombie, kanske man kan säga. Om man är lite snäll. En drogad zombie, om man är ärlig. Halvslutna ögon och halvöppen mun. Tyvärr råkade hon visst både var på väg att blunda och göra en konstig min precis när fotografen knäppte. Och tyvärr valde han ut just den bilden till skolkatalogen sen. Det är ett sånt foto man vill deleta på en gång och aldrig behöva se igen."

Vi ska läsa romanen Fula tjejer av Lisa Bjärbo, Johanna Lindbäck och Sara Ohlsson. Boken utspelar sig i Gnesta, en liten ort ganska nära Stockholm. Den handlar om vad som händer när en högstadieskola drabbas av ett anonymt instagramkonto, #fula tjejer. Jakten på den som ligger bakom förenar människor som aldrig ens sagt hej till varandra tidigare. Vem eller vilka är det som bestämmer över vilka som platsar på Fula tjejer? Vem är ful nog?

 

Och vem klarar sig egentligen helskinnad ur det hela?

 

Arbetsområdets syfte är att du ska få

  • läsa en skönlitterär bok och under läsningen använda olika lässtrategier för att utveckla din förmåga att förstå, tolka, uppleva och dra egna slutsatser kring texten (= läsa mellan och bortom raderna).
  • utveckla din förståelse för omvärlden genom att se människor i olika livssituationer och ur nya perspektiv
  • utveckla ditt språk och din förmåga att i tal och skrift formulera och uttrycka de tankar och känslor som texten väcker hos dig
  • utveckla din förmåga att resonera och argumentera, i tal och skrift
  • utveckla din förmåga att ge och ta respons och att bearbeta dina texter utifrån den respons du får

 


Undervisning

Vi ska under några veckor tillsammans läsa romanen Fula tjejer av . Vi kommer till största delen att läsa boken tillsammans i skolan. Ibland kommer ni att få läsa vissa delar hemma. Under läsningens gång kommer du arbeta med kortare reflekterande texter samt faktatexter som har med bokens innehåll att göra. Vi kommer också diskutera olika frågeställningar kopplade till boken både i klass och i mindre grupper. När boken är utläst kommer du att genomföra ett boksamtal i grupp. 

 

Jag kommer att bedöma

  • o   ditt deltagande i samtal och diskussioner
  • o   de texter som du skriver under läsningens gång
  • o   hur du resonerar och argumenterar för dina åsikter
  • o   arbetsprocessen - hur väl du bearbetar och förbättrar dina texter utifrån andras respons och eget tänk

 

Obs!

 

Alla ni elever har fått låna ett eget numrerat exemplar av boken. Borttappade böcker måste ersättas och det är Annica i Skolbiblioteket som har hand om detta. Prata med mig eller henne om du behöver!

 

 

Kunskapskrav

 

E

C

A


LÄSA

Du kan läsa den valda boken med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier

Du kan läsa den valda boken med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier

Du kan läsa den valda boken med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier

Genom att göra enkla samman-fattningar med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du grundläggande läsförståelse.

Genom att göra utvecklade sammanfattningar med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du god läsförståelse.

Genom att göra välutvecklade sammanfattningar med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du mycket god läsförståelse.

Du kan tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i boken

Du kan tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i boken

Du kan tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i boken.


SKRIVA

Du kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Du kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Du kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Du kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.

Du kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.


TALA

Du kan samtala om och diskutera ämnen ur boken genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Du kan samtala om och diskutera ämnen ur boken genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.

Du kan samtala om och diskutera ämnen ur boken genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback