Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

MATMAT05, MATMAT05

Planering

Campus Backa, Katrineholm · Senast uppdaterad: 1 april 2022

Planering Matematik 5

Vecka Kapitel  Moment Sidor
 45  1.1   Kombinatorik  
     Lådprincipen  8-10
    Multiplikations- och additionsprincipen 11-14
 46    Permutationer och Kombinationer  15-22
    Problemlösning  
47   Kombinatorik och sannolikhetslära 23-29
    Problemlösning  
48    Binomialsatsen  30-34
    Problemlösning  
49 1.2 Mängdlära 35-38
    Mängdoperatorer 39-40
50   Venndiagram 41-44
51   Aktivitet - Sant eller Falskt 57
    Jullov  
2   Diagnos 1 och problemlösning  
3  

Prov 1 på kap. 1, måndag 17/01-2022

 
  2.1 Delbarhet, primtal, gemensamma faktorer 68-74
4   Kongruens och moduloräkning 75-78
5   Talsystem med olika baser 80-83
6 2.2 Talföljder, rekursionsformler 84-89
7   Aritmetiska talföljder och Geometriska talföljder 90-95
8   Sportlov  
9   Ekonomiska, natur- och samhällsvetenskapliga tillämpningar 96-100
10   Bevis och bevismetoder från matematik 4  
11 2.3 Induktionsbevis 103-107
12

4.1

 

 

4.2

Inledning. Grundläggande begrepp

Differentialekvationer och primitiva funktioner

Verifiering av en lösning

 

Differentialekvationer av första ordningen

Den inhomogena ekvationen y´+ay=f(x)

176-179  180-181

182-183

 

184-187

188-191

13

4.3

Riktningsfält

Matematiska modeller med differentialekvationer- Blandningsproblem

Prov 2 på kap. 2, onsdag  30/03-2022

192-197

198-201

 

14  

 

Avsvalning och fritt fall med luftmotstånd

Tillväxt med begränsningar och lösning med digitala verktyg

 

 

202-203

204-209

       
15   Påsklov  
16  

Rep.

Prov 3 på kap. 4, torsdag 21/4-2022

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Planering 1 matematik 5

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback