Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

5

Stinkis

Ornäs skola, Borlänge · Senast uppdaterad: 17 november 2021

Under några veckor kommer vi att läsa boken "Stinkis" av David Walliams. Utifrån den kommer ni att få sitta i grupper och diskutera olika frågor som hör till. Efter att ha läst färdigt boken kommer vi att titta på filmen och sedan arbeta utifrån att jämföra en bok och en film. Som avslutning kommer ni att få skriva en bokrecension.

UNDERVISNING

De förmågor som bedöms kommer att undervisas och tränas in på följande sätt:

  • Du kommer att få läsa Stinkis både enskilt, i grupp och i helklass. Du kommer att få lyssna när läraren högläser och följa med i din egen bok samtidigt. 
  • Du kommer att få samtala kring bokens innehåll i din bokcirkelsgrupp.
  • Du kommer att skriva en bokrecension runt din upplevelse av boken. 
  • Du kommer att få träna på olika ord/begrepp som kommer upp i boken. 

Du ska läsa ett antal sidor ut boken varje vecka och svara på frågor som rör det som du läst. På en del lektioner kommer vi att samtala kring det vi läst genom att berätta hur vi svarat på de olika frågorna och diskutera och jämföra våra svar med varandra - ibland kanske vi har uppfattat händelser på olika sätt!

De frågor som du ska svara på är formulerade på olika sätt, några handlar om att söka svaret i texten, andra kan vara att förklara något ord eller uttryck. En del frågor kräver lite mer eftertanke och är formulerade som "varför hände det/vad tror du" och på dessa frågor finns det inte några svar som är rätt eller fel - då kan man fundera på hur författaren har tänkt eller kanske hur man själv skulle ha agerat i en speciell situation. 

I våra diskussioner i klassrummet kommer vi att prata om hur man på olika sätt kan föra ett samtal, t.ex. hur man med gester och kroppsspråk kan uppmuntra kompisar och hur man kan "upprätthålla" ett samtal genom att ställa frågor och föra fram egna åsikter.

BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

  • Samtala om textens innehåll genom att ställa frågor och framföra egna åsikter.
  • Med flyt kunna läsa skönlitteratur.
  • Sammanfatta samt kommentera textens innehåll.
  • Utifrån egna erfarenheter resonera om bokens budskap samt beskriva dina upplevelser av den.

REDOVISNING

Du redovisar dina kunskaper genom att:

Du presenterar dina kunskaper och förmågor genom skriftlig inlämningsuppgift - bokrecension, samt i samtal/diskussioner. 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Stinkis - Bokrecension

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback