Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

4 - 6

Bandlab - skapa musik digitalt

Normlösa skola, Mjölby · Senast uppdaterad: 17 november 2023

Jobba med musikskapande inom digital musik genom programmet Bandlab.

Målet med undervisningen

Du ska förstå hur en låt är uppbyggd.

Du ska med hjälp av loopar, eventuellt din röst och olika instrument kunna skapa en egen musiklåt digitalt med hjälp av bandlab.

Du ska analysera din låt.

Du ska ge feedback på någon annans låt.

 

Så här ska vi arbeta

Du ska få en introduktion till programmet Bandlab, som finns på din chromebook.

Du ska få en introduktion i hur olika låtar är uppbyggda med intro, vers, refräng, stick och solon.

Du ska öva på att starta ett projekt, samt att skapa en enkel låt med hjälp av Loopar. Om du vill kan du även använda din egen röst eller instrument. 

Du ska få skriva en reflektion till låten som vi skapar. Vilken känsla och musikstil som låten förmedlar. Vilka instrument använder man i sin musik? Hur vill vi att musiken påverkar andra människor?

Du ska få ge feedback på någon annans låt.

 

Det här ska bedömas

Din förmåga att skapa en egen låt med hjälp av det digitala verktyget bandlab.

Din förmåga att se olika musikaliska mönster och hur de kan sättas samman till en låt.

Denna bedömning sker löpande under lektionerna.

Din förmåga att analysera din låt, syftet med den och hur du tror att den upplevs.

Din förmåga att ge feedback till en klasskamrats låt.

Denna bedömning sker i slutet av arbetsområdet. 

 


Läroplanskopplingar

skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och

Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.

Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.

Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.

Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.

Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i vissa delar fungerande komposition.

Eleven kan även uttrycka sig på ett utvecklat sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.

Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i stora delar fungerande komposition.

Eleven kan även uttrycka sig på ett välutvecklat sätt om egna musikupplevelser och beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.

Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.

Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska möns­ ter och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.

Matriser i planeringen
Musik (digitalt musikskapande)
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback