Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

5

Faktatext om ett fantasidjur

Råneskolan, Luleå Kommun AUF · Senast uppdaterad: 12 oktober 2023

Vi kommer i arbetet att skriva en faktatext om ett fantasidjur.

Du ska: 

  • Lära dig hur en faktatext är uppbyggd.
  • Utveckla din förmåga att skriva faktatexter med tydligt innehåll och struktur. I din text ska du göra egna formuleringar samtidigt som du använder dig av ämnesspecifika ord, dvs ord som hör till ämnet
  • Träna dig på att utifrån respons bearbeta din text.

Bedömning:

I matrisen ser ni de kunskapskrav som bedöms.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation

Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt

Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.

Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.

Matriser i planeringen
Faktatexter
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback