Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik, NO (år 1-3)

·

Årskurs:

F - 3

Balansera och väga

Nya Elementar, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 22 mars 2022

Vi kommer arbeta med NTA-temat "Balansera och väga".

Vi kommer att arbeta med NTA-lådan "Balansera och väga" och göra olika uppdrag för att fördjupa oss kring balans.

I arbetsområdet kommer vi att:

  • utföra enkla systematiska observationer och experiment.
  • göra förutsägelser och jämföra resultat.
  • rangordna efter vikt.
  • väga med balansvåg.
  • arbeta med sambandet mellan vikt, jämvikt och balans.
  • arbeta med sambandet mellan tyngdpunkt och jämvikt.
  • arbeta med begreppen vikt och volym samt att samma vikt kan ha olika volym.
  • arbeta i grupp och träna på att  ge/ta åsikter och instruktioner.
  • redovisa våra resultat.
  • bekanta oss med följande begrepp: Förutsägelse, resultat, tyngdpunkt, tyngdkraft, jämvikt, balans, balansvåg, tyngre än, tyngst, lättare än och lättast.

 


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.

Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.

Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback